Structurile Comunitare Consultative: Stadiul actual şi soluţii pentru funcţionarea optimă

0
410

Autorităţile publice locale din judeţul Ialomiţa, alături de alţi reprezentanţi ai comunităţilor locale, au participat, pe 12 decembrie, la o dezbatere organizată de Fundaţia World Vision România pe tema Structurilor Comunitare Consultative. 

Întâlnirea organizată în Ialomiţa este cea de-a patra din seria întâlnirilor organizate de World Vision pe tema Structurilor Comunitare Consultative (evenimente similare au avut loc în Vaslui, Vâlcea, Dolj). Evenimentul organizat de World Vision Romania are ca scop  dezbaterea problemelor  cu  care se confruntă Structurile Comunitare Consultative,  provocările  majore  legislative  în  desfășurarea  activității  acestora  și  identificarea soluțiilor  adecvate prin care Structurile Comunitare Consultative își pot crește vizibilitatea și importanța în comunitate, participând activ  la  procesul  decizional.  

Structurile Comunitare Consultative sunt grupuri informale, constituite din lideri formali și informali ai comunității (asistent social, director de școală, preotul, politistul de proximitate, medicul de familie), care identifică nevoile comunității și solutionează problemele sociale ce privesc în special copiii, dar și alte tipuri de probleme din comunitate.  

În cadrul dezbaterii organizate pe 12 decembrie s-a discutat despre statutul  actual al Structurilor Comunitare Consultative din județul Ialomița, iar reprezentanții celor 4 comunități prezente (Moviliţa, Cosereni, Jilavele, Roşiori) au dezbătut care ar fi cele mai adecvate soluții pentru funcţionarea optimă a acestora. 

Din discuţii a reieşit faptul că la nivelul judeţului Ialomiţa există astfel de structuri, membrii comunică între ei, iar problemele principale ale comunităţii sunt analizate, însă funcţionarea lor ar putea fi mult îmbunătăţită, pentru a ajuta cu adevărat comunitatea să se dezvolte. Întrebaţi de Alina Mazilu, Managerul de proiect World Vision România, ce s-ar putea îmbunătăţi la nivelul organizării Structurilor Comunitare Consultative, reprezentanţii autorităţilor locale au menţionat alocarea de fonduri (pentru transport – deplasări, costuri de întreţinere a copiilor, dacă aceştia sunt scoşi din familii), îmbunătăţirea legislatiei astfel încât să  prevadă funcţionarea eficientă a acestor structuri, persoanalitate juridică a structurilor, fond propriu, cont bancar, sediu propriu, spaţiu dotat pentru situaţii de urgenţă etc..

În vederea sustinerii dezvoltării Structurilor Comunitare Consultative, World Vision își propune  să contribuie la creşterea participării active la procesul decizional al Structurile Comunitare Consultative, implicând un număr minim de 120 de reprezentanţi ai ONG-urilor şi anagajaţi ai instituţiilor publice centrale şi locale în pilotarea şi implementarea unui program integrat de mobilizare comunitară la nivelul a 16 comunităţi selectate.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului „Consolidarea capacitatii ONG-urilor si a autorităților publice de a elabora și transmite propuneri alternative la politicile publice din domeniul asistentei sociale in vederea reglementarii normelor de functionare si definirii regimului juridic al Structurilor Comunitare Consultative”programul Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, implementat de Fundația World Vision în perioada 2018-2019.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*