Crucea Roșie – Voluntariatul, investiție pentru dezvoltare durabilă

0
488

cooperation

Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Sector 6 în parteneriat cu Asociația CSR Nest a lansat pe, 4 iunie, proiectul ”Voluntariatul – investiție pentru dezvoltare durabilă” care are o valoare de 35.000 euro și este finanțat în proporție de 85% prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Proiectul  se va derula pe o perioadă de 18 luni și se adresează cetăţenilor care locuiesc sau muncesc în sectorul 6 Bucureşti, potenţialilor voluntari şi membri ai Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România – Filiala Sector 6, precum și voluntarilor din alte organizaţii neguvernamentale care realizează intervenţii pentru grupuri vulnerabile.

”Voluntariatul – investiție pentru dezvoltare durabilă” pornește de la o serie de nevoi identificate la nivelul Crucii Roşii, respectiv:

  •  scăderea      numărului membrilor cotizanţi și a numărului de voluntari activi. Această      tendință, corelată cu o analiză a practicilor de lucru cu voluntarii,      reflectă anumite deficienţe la nivelul managementului voluntarilor și al      relaţiei pe termen lung cu membrii cotizanţi;
  • Lipsa unui ghid pentru coordonarea voluntarilor,      adaptat specificului Crucii Roşii, care să integreze toate etapele şi      instrumentele necesare pentru managementul voluntarilor;
  • Necesitatea unei mai bune recrutări şi selecţii de      voluntari proveniţi din medii socio-profesionale diferite, cu competenţe      diverse şi complementare, precum şi acţiuni pentru motivarea, supervizarea      şi evaluarea voluntarilor;
  • O mai bună promovare şi comunicare publică privind      valorile, misiunea şi activităţile Crucii Roşii, cu scopul de a atrage noi      membri şi voluntari, de a facilita implicarea cetăţenilor în proiecte şi      activităţi care să sprijine grupurile vulnerabile, să crească coeziunea      socială şi să contribuie în mod activ la rezolvarea problemelor      comunităţii;
  • O capacitate limitată a SNCRR – Filiala Sector 6 de      a face față diversităţii nevoilor grupurilor ţintă din proiectele aflate      în derulare. Potrivit unei analize a filialei, voluntarii sunt în special      tineri (90% dintre ei sunt elevi şi studenţi cu vârste cuprinse între 18 –      25 de ani), care participă ocazional sau cu regularitate la proiectele şi      activităţile iniţiate.

“Proiectul Voluntariatul – investiție pentru dezvoltare durabilă își propune să pună în contact voluntari din filialele Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România cu voluntari din alte organizaţii, pe de o parte, dar şi voluntarii cu membrii din filiale sau din diverse alte organizaţii, pe de altă parte. Scopul este de a stimula schimburile de idei şi bune practici, dezvoltarea personală, consolidarea relaţiilor şi generarea de noi iniţiative. Totodată, proiectul propune o abordare care răspunde unor nevoi concrete identificate la nivelul grupurilor ţintă şi sprijină promovarea unor practici eficiente în domeniul voluntariatului”, spune Ana Derumeaux, managerul de proiect.

 

Creșterea numărului de voluntari ai Crucii Roșii

  • Elaborarea şi promovarea unui sistem integrat de      management al voluntarilor prin realizarea şi diseminarea de proceduri, instrumente şi resurse, adaptate      specificului activităţilor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România      şi nevoilor grupurilor ţintă implicate în proiectele acesteia;
  • Creşterea şi diversificarea bazei de voluntari şi de      membri ai SNCRR – Filiala Sector 6, cu minim 20% până la finalul      proiectului, prin promovarea valorilor şi activităţilor specifice în cel      puţin trei medii socio-profesionale diferite;
  • Dezvoltarea abilităţilor unui număr de minim 80      voluntari ai Crucii Roşii, dar şi din alte organizaţii neguvernamentale,      prin cursuri de formare (Prim ajutor, Valori Umanitare, etc.) şi schimburi      de experienţă, în vederea creşterii capacităţii de intervenţie în relaţia      cu grupurile vulnerabile.

 

 Care sunt elementele de sustenabilitate ale proiectului

Toate elementele din managementul de program vor fi transmise către Crucea Roșie, la nivel central, și difuzate către filialele din toată țara astfel încât acestea să împrumute din expertiza câștigată.

De asemenea în cadrul acestui proiect va fi realizat un film despre experiența de voluntar la Crucea Roșie, film care va fi difuzat apoi în medii cât mai diverse pentru ca organizația să câștige voluntari care să își poată oferi abilitățile în domenii cât mai multe.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*