CERCETARE. Responsabilitatea socială față de cetățeni, o nouă valoare pentru administrația publică

0
616

03052013064730_csr-banner

Într-un articol* publicat în Revista Română de Drept European se atrage atenția asupra faptului că responsabilitatea socială ar putea fi un nou instrument de management și pentru administrația publică, nu numai pentru corporații.

Astfel autorii articolului au remarcat faptul că administrația publică, în calitatea sa de palier intermediar între societate și arena politică este susceptibilă a fi devenit sensibilă la modificările survenite, în ultimii ani, sub presiunea crizei financiare preluând instrumente de management din zona corporațiilor, unul dintre acestea referindu-se la responsabilitatea socială. Astfel, fără a neglija misiunea primordial a legislației, aceea de a deservi cetățenii și interesul public, practicile de responsabilitate social ar putea fi folosite în administrația publică pentru a demonstra implicarea și grija pentru toți actorii sociali (cetățeni, angajați, factori decizionali) dincolo de prevederile stricte ale legii.

Autorii articolului apreciază că dezvoltarea responsabilității sociale în cadrul administrației publice trebuie să se sprijine pe trei piloni foarte importanți: Uniunea Europeană, Organizația Internațională a Muncii și Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO).

CITEȘTE ȘI: INTERVIU. De ce este responsabilă cea mai bună spadasină din lume

ana-maria-branza-foto-pro-sport

Promotori ai integrării responsabilității sociale în preocupările administrației publice

Comisia Europeană a avut un rol de pionierat în dezvoltarea de politici publice pentru a promova responsabilitatea socială încă din 2001, prin Cartea Verde (Green Paper) și instituirea Forumului European Multistakeholder privind responsabilitatea socială. În 2006, Comisia a publicat o nouă politică a cărei piesă centrală a fost sprijinul puternic pentru o inițiativă condusă de afaceri numită Alianța Europeană pentru Responsabilitate Social. Politica a identificat 8 domenii prioritare de acțiune ale UE: creșterea gradului de cunoaștere și schimbul de bune practici, sprijin pentru inițiativele stakeholderilor, cooperarea cu statele membre, informarea consumatorului și transparența, cercetarea, educația, IMM- urile precum și dimensiunea internațională a responsabilității sociale.

Responsabilitatea socială stă la baza obiectivelor strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și inclusivă, incluzând și ținta de 75% pentru ocuparea forței de muncă. Comportamentul responsabil este în mod important atunci când operatorii din sectorul privat prestează servicii publice. Ajutorul pentru atenuarea efectelor sociale ale actualei crize economice, incluzând șomajul, este parte a responsabilității sociale a unei organizații. Responsabilitatea socială oferă un set de valori pe care se poate construi o societate mai solidară și pe care să se bazeze tranziția unui sistem economic sustenabil.

CITEȘTE ȘI: Protecția peștelui. Care sunt hibele legislației europene

fish-discus-marine-life-sea-fanpop-fanclubs-235205

Cum s-a transformat RSC în RS

Inițial s-a vorbit de conceptul de responsabilitate social corporativă, însă acest concept s-a modificat în ultimii ani. Globalizarea, criza financiară, noile teorii ale administrației publice, partenerii internaționali de dezvoltare, progresul general și noile constrângeri au dus la schimbarea percepției asupra entităților. Astfel, în prezent se vorbește tot mai puțin de companii, firme, întreprinderi, ONG-uri, organizații non-profit, instituții publice, preferându-se termenul generic de organizție. Vorbim deci de o îmbinare a caracteristicilor principale aile entităților și de o eludare a diferențelor, ajungând la ideea principală, aceea ca responsabilitatea socială este a Organizației.

*Tuca, Mihaela Violeta; Radulescu, Crina Ramona. Revista Romana de Drept European, suppl. SOCIETATEA ROMÂNA DE DREPT EUROPEAN CONFERINTA .. (2013): 283-290.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*