23 de miliade de euro pentru dezvoltarea României

0
430

 

UE

Comisia Europeană  a adoptat, săptămâna aceasta, un „Acord de parteneriat” cu România prin care a strabilit strategia de implementare a fondurilor structurale și investițiilor europene pentru următorii 6 ani. Fondurile vor fi allocate pentru atenuarea șomajului, dezvoltarea învățământului și antreprenoriatului, combaterea excluziunii sociale, precum și încurajarea dezvoltării rurale și orientarea spre o economie durabilă.

Acordul pregătește terenul pentru investirea a 23 de miliarde de euro, sumă care reprezintă totalul finanțărilor în cadrul politicii de coeziune în perioada 2014­-2020 (în prețuri curente, incluzând finanțarea în cadrul Cooperării teritoriale europene și alocările bugetare pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor). De asemenea, România va primi 8 miliarde de euro pentru dezvoltare rurală și 168 de milioane de euro pentru sectorul pescuitului și pentru cel maritim.

Investiția include 5 fonduri structurale, iar cea mai mare parte a va merge spre dezvoltarea regională a României, cu peste 10 miliarde de euro, 8 miliarde de euro vizează sectorul agricol și dezvoltarea rurală, iar pentru Fondul de coeziune vor fi acolocate aproape 7 miliarde de euro. De asemenea finanțarea include și Fondul social european cu peste 4 miliarde de euro, iar 168 de milioane de euro vor fi investiți în zona pescuitului și afacerilor maritime.

„Astăzi am adoptat un plan de investiții strategic, vital, care așează România pe calea creării de locuri de muncă și a creșterii economice în următorii 10 ani. Acest Acord de parteneriat reflectă determinarea comună a Comisiei Europene și a României de a utiliza în modul cel mai eficient fondurile UE – investițiile noastre trebuie să aibă caracter strategic, conform noii politici de coeziune – care să vizeze în mod preponderent economia reală, creșterea economică sustenabilă și investițiile în oamen”, a declarat comisarul pentru politică regională, Johannes Hahn despre noul acord.

În ceea ce privește importanța proiectului pentru dezvoltarea rurală a României, Dacian Cioloș, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, a afirmat că noul acord Va fi unul dintre cele mai mari programe de dezvoltare rurală din UE și, dacă fondurile sunt utilizate în mod judicios, iar programul este bine implementat, acesta va oferi oportunități agricultorilor și părților interesate din mediul rural pentru a face față provocărilor cu care se confruntă”.

Investițiile UE vor avea impact asupra șomajului și vor stimula competitivitatea și creșterea economică prin sprijinul acordat inovării, formării profesionale și învățământului în orașe și în zonele rurale. De asemenea, acordul urmărește promovarea spiritul antreprenorial, combaterea excluziunii sociale și dezvoltarea unei economii ecologice, în care resursele sunt utilizate eficient.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*